Sundquist Salme, Oulasvirta Leena (toim.)

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossaVaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa lisää luottamushenkilöiden arvopohjaista päätöksentekoa ja käynnistää arvokeskustelun päätösten halutuista vaikutuksista. Suosituksen ja siihen liittyvän oppaan tarkoitus on vahvistaa kuntien päätöksenteon ennakoivaa ja kokonaisvaltaista huomioimista kunnallisessa päätöksenteossa.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti sekä kuntien että kuntayhtymien luottamushenkilöille, viranhaltijajohdolle ja valmistelijoille sekä soveltuvin osin kuntien liikelaitoksille sovellettavaksi niiden laatiessa päätösesityksiä.

Opas on käytännönläheinen ja siinä esitetään taulukko ja malli ennakkoarvioinnista. Taulukko ja malli tukevat vaikutustyyppien tunnistamista ja päätösten valmistelua. Oppaassa esitetään myös konkreettisia esimerkkejä ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa.

Kieliversiot

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1418
ISBN 978-952-213-751-7
Vuosi 2011
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatarviointi, luottamushenkilöt

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 530 kB