Pekola-Sjöblom Marianne

Kuntalaiset uudistuvissa kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 9. Acta nro 229

Kuntalaiset uudistuvissa kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 9. Acta nro 229Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTU-tutkimuskunnissa vuonna 2008. Tutkimusraportti on osa Paras-arviointitutkimusohjelmaa (ARTTU) ja
perustuu syksyllä 2008 tehtyyn laajaan kuntalaiskyselyyn kaikkiaan 65 kunnassa.

Kuntalaistutkimuksessa selvitetään muun muassa miten kuntalaiset oman kotikuntansa osalta arvioivat kunnallisten palvelujen hoitoa ja saavutettavuutta, kunnallisten päätöksenteon toimivuutta, omia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä Paras-uudistusta. Tutkimuksen avulla piirretään kuvaa myös kuntalaisten samaistumisesta kotikuntaan sekä muihin alueellisiin kokonaisuuksiin.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1428
ISBN 978-952-213-765-4
Vuosi 2011
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkunta- ja palvelurakenneuudistus, kuntaliitokset, osallistuminen, vaikuttaminen, arttu

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1528 kB