Seirala Viivi

Eläköön taidekasvatus!

Eläköön taidekasvatus!Taidekasvatuksessa, kuten taide- ja kulttuuriopinnoissa ja -harrastuksissa, on kyse yksilön kulttuurikompetenssin vahvistamisesta. Kulttuurikompetenssi vaikuttaa moneen lapselle ja nuorelle tärkeään asiaan: itsetuntoon, sosiaalisiin taitoihin, koulumotivaatioon ja oppimistuloksiin. Julkaisussa esitellään väyliä taidekasvatukseen osallistumiseksi ja sen järjestämiseksi.

Esitetyt mallit on koottu erikokoisista kunnista eri puolilta maata. Ne eivät ole radikaaleja, mahdottomia toteuttaa tai edes uusia. Huomiota on kiinnitetty erityisesti yhteistyössä
peruskoulujen kanssa annettavaan taidekasvatukseen, kuten taiteen perusopetukseen osana koulun kerhotoimintaa, Taiteilija koulussa ja Konsertti joka kouluun -toimintaan ja kuntien
kulttuurikasvatussuunnitelmiin ja polkuihin. Tavoitteena on ollut löytää kuntarajat ylittäviä
yhteistyömalleja, joilla saavutetaan synergiaetuja, eikä aiheuteta merkittäviä lisäkustannuksia.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1460
ISBN 978-952-213-870-5
Vuosi 2012
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanattaiteen perusopetus, kulttuurikasvatus, taidekasvatus

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1042 kB