Weide Marjukka

Ulkomailla syntyneenä suomalaisessa kunnallispolitiikassa. Acta nro 214

Ulkomailla syntyneenä suomalaisessa kunnallispolitiikassa. Acta nro 214Maahanmuuttotaustaisten kunnanvaltuutettujen edustajuuskäsitykset, motivaatio sekä suhde maahanmuutto- ja kulttuuritaustaansa puheessa politiikassa toimimisesta.
Kuntaliiton kunniamaininnan saanut pro gradu -työ tarkastelee teemahaastattelujen avulla maahanmuuttaneita kunnallispolitiikan kontekstissa.

Tutkimuksen tulokset antavat aihetta jättää suoraviivaiset oletukset maahanmuuttaneista politiikassa, sillä haastateltujen poliitikkojen määritelmät itsestään edustajana ja poliittisena toimijana ovat moninaiset. Työ kartoittaa myös maahanmuuttaneiden poliittisen osallistumisen institutionaalista kehikkoa Suomessa.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1474
ISSN 978-952-213-885-9
Vuosi 2009
Avainsanatkunnanvaltuutetut, maahanmuuttajatausta, osallistuminen

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 698 kB