Kuopila Antti (toim.)

Kunta tarvitsee palvelustrategian

Kunta tarvitsee palvelustrategianElinvoimaiselle ja toimintakykyiselle kunnalle on tunnusomaista ennakointi, kaukonäköisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Tällöin kunnan johtamistyöstä vastuussa olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat eivät tyydy vain reagoimaan eteen tuleviin asioihin, vaan he pyrkivät varautumaan toimintaympäristön muutoksiin riittävän hyvissä ajoin.

Kunta- ja palvelustrategiat ovat kunnan perustehtävän haltuun ottamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Tässä suosituksessa esitellään lähtökohtia kuntien palvelustrategiaprosessiin.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1274
ISBN 978-952-213-423-3
Vuosi 2008
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkunnalliset palvelut, kunnat, yhteistoiminta-alueet

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1284 kB