Leponiemi Ulriika, Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Lumijärvi Ismo ja Harisalo Risto

Kehittämistoiminta kunnissa. Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt. Acta nro 239

Kehittämistoiminta kunnissa. Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt. Acta nro 239Kehittämistyö kunnissa on moninaista. Se pitää sisällään käytännön työtä kehittäviä pienehköjä projekteja, verkostoista nousevia isoja kehittämisprojekteja sekä strategisia hankkeita. Nopeutuvissa toimintaympäristömuutoksissa kuntien on pidettävä huolta siitä, että kehittämisellä rakennetaan pitkäjänteisesti kunnan tulevaisuutta – se ei ole vain ajankohtaisten haasteiden ja ongelmien käsittelyä.
Tutkimusraportissa esitellään Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun, Kuntaliiton ja Työsuojelurahaston toteuttaman Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa (Kuntakehto) -hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia ja johtopäätöksiä. Aineisto on kerätty
Jyväskylän, Lahden, Mikkelin, Tampereen ja Turun kaupungeista.

Tutkimuksessa kehittämistoimintaa tarkastellaan sekä strategisella että työyhteisöjen arjen toimivuuden tasolla. Tutkimus tuottaa ratkaisuja ja malleja siihen, millä tavoin kuntien kehittämistoiminta olisi hallitumpaa ja kohtaisi aiempaa paremmin työntekijöiden arjen ja kokemukset.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1488
ISBN 978-952-213-912-2
Vuosi 2012
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkehittäminen, kehittämisprojektit, projektijohtaminen, strategia, projektit, hankkeet, organisaatiokulttuuri, aloitteet, ideointi, prosessit, kaupungit

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1305 kB