Sallinen Sini

Perspektiv på den kommunala självstyrelsen

Perspektiv på den kommunala självstyrelsenVad innebär kommunal självstyrelse? Varför är självstyrelsen värd att försvara? Svar på dessa frågor söks, förutom av Kommunförbundets sakkunniga också av beslutsfattare och forskare på kommunfältet.

Publikationen ingår i serien Kommunerna i omvandling inom Finlands Kommunförbunds program Ny kommun 2017. Publikationsserien är avsedd att stödja handlingsmodeller och utvecklingsvägar för en livskraftig kommun och en levande självstyrelse. Den kommunala servicen och en god livsmiljö kan tryggas på ett hållbart sätt i hela landet genom koncept och innovationer som lämpar sig för kommunernas allt mer differentierade omvärld.

Kieliversiot

Näkökulmia kunnallisesta itsehallinnosta

Liittyvät tuotteet

Kommunalt arbete och produktivitet (E-kirja)

Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingen (E-kirja)

Kommunen tryggar invånarnas välfärd (E-kirja)

Sammanslagningsutredningar i kommunerna - förutsättningar, organisation och process (E-kirja)

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1507
ISBN 978-952-213-945-0
Vuosi 2012
Kustantaja Finlands Kommunförbund

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 522 kB