Jäppinen Tuula, Sallinen Sini

Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingen

Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingenKommunens verksamhet baserar sig på invånarnas delaktighet och inflytande. I publikationen behandlas nya modeller för medinflytande, där kommuninvånaren kan tas med i planeringen och utvecklingen av service.

Publikationen ingår i serien Kommunerna i omvandling inom Finlands Kommunförbunds program Ny kommun 2017. Publikationsserien är avsedd att stödja handlingsmodeller och utvecklingsvägar för en livskraftig kommun och en levande självstyrelse. Den kommunala servicen och en god livsmiljö kan tryggas på ett hållbart sätt i hela landet genom koncept och innovationer som lämpar sig för kommunernas allt mer differentierade omvärld.

Liittyvät tuotteet

Perspektiv på den kommunala självstyrelsen (E-kirja)

Kommunalt arbete och produktivitet (E-kirja)

Kommunen tryggar invånarnas välfärd (E-kirja)

Sammanslagningsutredningar i kommunerna - förutsättningar, organisation och process (E-kirja)

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1509
ISBN 978-952-213-949-8
Vuosi 2012
Kustantaja Finlands Kommunförbund

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 673 kB