Hytönen Jonne, Mäntysalo Raine, Akkila Ilona, Kanninen Vesa ja Niemi Petteri (toim.)

Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 22. Acta nro 241

Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 22. Acta nro 241Julkaisu käsittelee maankäytön suunnitteluyhteistyön ja yhdyskuntarakenteiden kehitystä Paras-hankkeen aikana viidellä kaupunkiseudulla: Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Turku ja Vaasa.

Paras-hankkeen vaikutuksia kaupunkiseutukuntien maankäyttöpolitiikkoihin tarkastellaan pitkällä aikavälillä, suhteessa seutujen aiempaan kehitykseen. Tutkimus tukeutuu haastattelu-, yhdyskuntarakenne- ja suunnitteludokumenttianalyysien varaan. Myös kyselytuloksia hyödynnetään. Tarkastelussa ovat erityisesti keskuskaupunkien ja niiden kehyskuntien erilaiset jännitteet, jotka liittyvät mm. keskinäiseen verokilpailuun, eroihin poliittisissa rationaliteeteissa ja perinteissä, ideologisiin eroihin, suunnitteluresurssien epätasaiseen
jakautumiseen ja luottamusvajeeseen. Johtopäätöksissä tehdään päätelmiä kaupunkiseutujen strategisen suunnitteluyhteistyön edellytyksistä kuntauudistusprosessin edetessä uuteen, Paras-hankkeen jälkeiseen vaiheeseen.

Julkaisu on Paras-ARTTU-arviointitutkimusohjelmaan (2008–2012) sisältyvän YKS-ARTTU-modulin loppuraportti. Se kokoaa yhteen nelivuotisen tutkimushankkeen tulokset. Tutkimuksesta on vastannut Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksen yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän (YTK) tutkimustiimi.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1522
ISBN 978-952-213-979-5
ISSN 1237-8569
Vuosi 2012
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkaupunkiseudut, kunnat, maankäytön suunnittelu, maapolitiikka, yhteistyö, arttu, kuntarakenne, kuntauudistus, strateginen suunnittelu, kilpailu, yhdyskuntarakenne

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 2702 kB