Lumijärvi, Harisalo, Stenvall, Rannisto, Liski, Hatakka, Tyvitalo (toim.)

Kohti tuloksellista kehittämistoimintaa. Acta nro 248

Kohti tuloksellista kehittämistoimintaa. Acta nro 248Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa (Kuntakehto) -hankkeen tutkijaryhmä tarkastelee kuntien kehittämisen nykytilan ongelma-alueita sekä esittää niihin ratkaisumalleja.

Tutkijat ovat tarkastelleet kehittämisen tilannetta viidessä tutkimuskunnassa Tampereella, Turussa, Lahdessa, Jyväskylässä ja Mikkelissä, mutta ehdotukset ovat sovellettavissa laajemminkin kuntakentälle.
Julkaisu avaa tuoreita näkökulmia kuntapalvelujen kehittämisen parissa työskenteleville sekä muille kuntien johtamisesta kiinnostuneille.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1545
ISBN 978-952-293-028-6
ISSN 1237-8569
Vuosi 2013
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatasiakaspalvelu, henkilöstö, hyvät käytännöt, kehittäminen, kunnat, palaute, tuloksellisuus, tuottavuus, luottamus, kunnallishallinto, omistajuus, projektit, kuntalaiset, työelämä, koordinointi, esteet, asiakaslähtöisyys, tieto, vuorovaikutus

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1954 kB