Hagerlund Tony, Kaukopuro-Klemetti Hanna (red.)

Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisation

Kommunikation - nyckeln till en fungerande organisationHandbok för kommunala arbetsplatser. I denna handbok behandlas arbetsplatskommunikationen som förmedling av budskap, men också som interaktion och förstärkare av gemenskapen.

I handboken behandlas organiseringen av arbetsplatskommunikationen, genomförandet av den på det praktiska planet samt dess beröringspunkter med ledningsarbetet.

Kieliversiot

Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1566
ISBN 978-952-293-077-4
Vuosi 2013
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatmuutos, sisäinen tiedotus, viestintä, organisaatioviestintä, työyhteisöt

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1763 kB