Sivistyksen suunta 2025 - Riktlinjer för bildningen 2025

Sivistyksen suunta 2025 - Riktlinjer för bildningen 2025Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Kommunförbundets bildningspolitiska program

Asiakirjassa linjataan Kuntaliiton keskeisiä tavoitteita koulutus- ja kulttuuripolitiikassa vuoteen 2025.

Sivistyspoliittinen ohjelma Sivistyksen suunta on valmisteltu Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä. Kirjoittajina ovat Kuntaliiton opetus- ja kulttuuripalvelujen erityisasiantuntijat. Kuntaliiton hallitus on 4.12.2014 hyväksynyt politiikkaohjelman.

Julkaisu ilmestynyt myös pdf-muodossa.

Julkaisun tiedot

Hinta 15.00 €
Tilausnumero 509470
ISBN 978-952-293-264-8
Vuosi 2015
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanataikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulut, elinikäinen oppiminen, erityisnuorisotyö, esiopetus, kansalaisopistot, kirjastopalvelut, koulutuspolitiikka, liikuntapalvelut, lukio, nuorisotyö, vapaa sivistystyö, varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut