Asikainen Jarmo, Majoinen Kaija & Ojakoski Maria (toim.)

Valtuuston rooli kuntakonsernin johtamisessa -kehittämisaloite

Valtuuston rooli kuntakonsernin johtamisessa -kehittämisaloiteKehittämisaloite toimii kuntien työkaluna valtuuston roolin kirkastamisessa sekä keskustelun avauksena kuntien konsernijohtamisen kehittämiskohteista.

Kehittämisaloitetta työstettiin vuoden 2014 ajan yhdessä Valtuusto konsernijohtamisessa -neuvonantajaryhmän ja Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa.

Julkaisun tiedot

Hinta 15.00 €
Tilausnumero 509472
ISBN 978-952-293-293-8
Vuosi 2015
Kustantaja Suomen Kuntaliitto