Sallinen Sini (toim.)

Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus

Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjausKuntaliiton suositusten perustelut. Kuntaliiton suositukset on laadittu ohjeeksi ja tueksi kuntien omille konserni- ja omistajaohjauksen sekä riskienhallinnan toimintaohjeille.

Suositukset on hyväksytty Kuntaliiton hallituksessa 23.4.2015. Tässä julkaisussa
esitetään suositusten perustelut. Kuntaliitto laatii myöhemmin muun muassa erilliset mallit hallintosäännöstä, konserniohjeen rakenteesta sekä yhtiöjärjestyksestä.


Ilmestynyt myös ruotsiksi: Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1704
ISBN 978-952-293-320-1
Vuosi 2015
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanathallinta, johtaminen, kunnat, omistajaohjaus, kuntakonsernit, suositukset, konserniohjaus

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 628 kB