Surakka Teemu & Malinen Pekka

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS)

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS)Palveluiden tuotteistaminen on yksi askel kohti teknisten palveluiden tuottavuuden parantamista. OPUS-hankekokonaisuus käynnistyi maaliskuussa 2013, pohjautuen KEHTO-foorumin aloitteeseen.

OPUS-hankekokonaisuudessa on kehitetty kuntien teknisten palvelujen tuotteistamista tutkimushankkeen, kahden kaupunkipilotin ja yrityskohtaisen tuotekehityshankkeen avulla. OPUS-kokonaisuuden tutkimushankkeessa on tutkimuksen keinoin tuettu kaupunkipilottien työtä ja kehitetty laajennettu viitekehys tuoterakenteen liittymisestä kaupunkisuunnitteluun ja strategioihin. Tutkimushanke on tuonut esille hyviä käytänteitä valituista kansainvälisistä esimerkkitapauksista Kanadasta ja Englannista. Hankekokonaisuuden tuloksista on nyt julkaistu kolme raporttia, joista Aalto-yliopiston laatiman tutkimusosion raportti on yksi ja kaksi muuta liittyvät Turun ja Porin kaupungin osahankkeisiin.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1713
ISBN 978-952-293-331-7
Vuosi 2015
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanathallinta, osallisuus, tuotteistus, tekninen toimi, palvelumuotoilu, tekniset palvelut, optimointi, ekosysteemit

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 5023 kB