Lappalainen Pasi & Mäkitalo Markku

Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus

Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistusPorin pilotin tavoitteena oli kehittää maankäyttöön ja tontinluovutukseen liittyviä palveluja ja vastaavia tuoterakenteita. Pilottiprojektissa on käyty läpi palveluprosessit asemakaavoituksesta tontin luovutukseen ja sitä kautta on määritetty sekä tontin tuotantokustannukset että valmistuskustannukset.

Tuoterakenteen lähtökohtana oli muodostaa tilaajan tarpeisiin yksinkertainen ja selkeä rakenne, joka mahdollistaa myös kustannusvertailun ja -seurannan. Rakenne ei rajaa palvelun toteuttamistapaa. Projektin aikana toteutettiin yhdestä asemakaavasta tontin valmistuskustannukseen perustuva kaava-alueen koelaskenta, josta saatuja tuloksia on mahdollista hyödyntää tulevien asemakaava-alueiden tonttien hinnoittelussa.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1715
ISBN 978-952-293-333-1
Vuosi 2015
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkaavoitus, kustannuslaskenta, osallisuus, tontit, tuotteistus, tekninen toimi, tekniset palvelut, ekosysteemit, tontin mittaus

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1558 kB