Linna Miika, Mikkola Teija, Peltokorpi Antti & Tyni Tero

Rekistereistä tietoa vanhuspalvelujen johtamiseen?

Rekistereistä tietoa vanhuspalvelujen johtamiseen?Ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön arviointi rekisteriaineistoja hyödyntämällä. Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 6.

Raportissa tarkastellaan ensi kertaa kattavasti iäkkäiden ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja
kustannuksia sekä pohditaan kansallisten rekisteritietojen käytön mahdollisuuksia kuntien vertailuissa. Tarkoituksenmukaisen toiminta- ja kustannustiedon saatavuus on avaintekijä sosiaali- ja terveydenhuollon strategisessa päätöksenteossa ja ohjauksessa. Raportin esimerkit valottavat, miten tietoa voidaan ryhmitellä, yhdistellä ja jalostaa siten, että se vastaa paremmin sote-palveluiden kysynnän ja saatavuuden hallinnan, tuotteistuksen, seurannan ja kehittämisen tarpeita.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1730
ISBN 978-952-293-364-5
ISSN 2342-3757
Vuosi 2016
Kustantaja Suomen Kuntaliitto

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 880 kB