Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommunerDenna allmänna anvisning ger kommuner och samkommuner vägledning i fråga om hur bestämmelserna om koncernbokslut i kommunallagen, bokföringslagen och bokföringsförordningen ska tillämpas.

I anvisningen har ändringar i kommunallagen och bokföringslagen beaktats t.o.m. 31.12.2015. Den allmänna anvisningen ersätter kommunsektionens allmänna anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner 13.12.2011. Den reviderade allmänna anvisningen tillämpas på koncernbokslut från och med räkenskapsperioden 2015. Fjärde reviderade upplagan.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1745
ISBN 978-952-293-382-9
Vuosi 2015
Kustantaja Finlands Kommunförbund

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko