Myllymäki Riitta (toim.)

Kunnan hallintosääntö

Kunnan hallintosääntöHallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Hallintosääntömalli on laadittu 1.6.2017 voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Liittyvät tuotteet

Kunnan hallintosääntö (Julkaisu)

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet (E-kirja)

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1768
ISBN 978-952-293-402-4
Vuosi 2016
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanathallintomenettely, johtosäännöt, mallit, organisaatio, taloudenhoito, toimielimet, toimivalta, vaalit, kunnallishallinto, päätöksenteko, aloitteet, hallintosäännöt, konserniohjaus, valvonta, kielelliset oikeudet, valtuustot, kokousmenettely

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 400 kB