Myllymäki Riitta (red.)

Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadga för kommunenFörvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.

Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga vars innehåll bestäms i 90 § i kommunallagen (410/2015). Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga är utarbetad ur kommunens synvinkel, men den kan så gott som oförändrad tillämpas också i samkommunerna.

Liittyvät tuotteet

Förvaltningsstadga för kommunen (Julkaisu)

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner (E-kirja)

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1787
ISBN 978-952-293-456-7
Vuosi 2016
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanathallintomenettely, johtosäännöt, mallit, organisaatio, toimielimet, vaalit, valtuutetut, kunnallishallinto, päätöksenteko, aloitteet, hallintosäännöt, konserniohjaus, valvonta, kielelliset oikeudet, valtuustot, kokousmenettely, toimivalta, taloudenhoito, valtuustot

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 490 kB