Parkkinen Jonne, Haveri Arto & Airaksinen Jenni

Yhdistävä johtajuus. Acta nro 268

Yhdistävä johtajuus. Acta nro 268Tutkimus kuntajohtajien osaamistarpeiden muutoksesta.

Kuntajohtajan työ on hyvin vaativa ja omaa ammatillista pätevyyttään on tehtävässä
päivitettävä jatkuvasti. Tämä tutkimus selvittää, millaista osaamista kuntajohtajalta
edellytetään nyt ja lähitulevaisuudessa, miten osaamistarpeiden ja kuntien erilaisuus
liittyvät toisiinsa sekä miten kuntajohtajia voitaisiin tukea tehtävässään paremmin
erityisesti ammatillisen pätevyyden ja osaamispääoman vahvistamiseksi.

Liittyvät tuotteet

Yhdistävä johtajuus. Acta nro 268 (E-kirja)

Julkaisun tiedot

Hinta 25.00 €
Tilausnumero 509496
ISBN 978-952-293-519-9
Vuosi 2017
Kustantaja Suomen Kuntaliitto