Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommunerI denna allmänna anvisning har ändringarna i kommunlagen och bokföringslagen beaktats. Exemplen som gäller avskrivningstider i bilaga 1 till den allmänna anvisningen har granskats.

I övrigt är de innehållsmässiga ändringarna små. Denna reviderade allmänna anvisning ersätter anvisningen från år 2011. Den reviderade allmänna anvisningen tillämpas på bokföringen och bokslutet från och med år 2016.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1853
ISBN 978-952-293-522-9
Vuosi 2016
Kustantaja Finlands Kommunförbund

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 676 kB