Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommunerAnvisningen tillämpas på upprättande av bokslut för kommuner från och med räkenskapsperioden 2017.

Med kommun avses nedan i anvisningen även samkommun om inget annat sägs. Kommunens bokslutskalkyler omfattar även affärsverk.

Anvisningen behandlar det lagstadgade innehållet i bokslutet och den ersätter Kommunsektionens tidigare anvisning med samma namn som gavs ut år 2013.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1864
ISBN 978-952-293-539-7
Vuosi 2017
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatkirjanpito, konsernit, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, tilinpäätös, konsernitilinpito, toimintakertomukset

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1123 kB