Suomen Kuntaliitto

Kuntalaki, hallintolaki ja laki sähköisestä asioinnista viranomaispalveluissa

Kuntalaki, hallintolaki ja laki sähköisestä asioinnista viranomaispalveluissaTaskupainos kunnan päätöksentekomenettelyn keskeisistä laeista: kuntalaki, hallintolaki ja laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. 9. uudistettu painos

Lainsäädäntöä on seurattu 30.9.2017 saakka.

Julkaisun tiedot

Hinta 15.00 €
Tilausnumero 509501
ISBN 978-952-293-540-3
Vuosi 2017
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanathallintolaki, hallinto-oikeudet, kunnallisoikeus, kuntalaki, sähköinen asiointi, kunnallishallinto, julkinen hallinto, lainsäädäntö, lait, laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, hallinto-oikeus