Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestäKirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä on tarkistettu ja sen uusi nimi on: yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.

Yleisohjeeseen on tehty tekstitarkistuksia mm. kuntalain (410/2015) ja kirjanpitolain (1620/2015) muutoksista johtuen. Ohjeeseen on lisätty laskennallista eriyttämistä koskevat ohjeet ja tilinpäätöskaavat. Yleisohje korvaa vuonna 2013 annetun liikelaitosyleisohjeen. Tarkistettua yleisohjetta voidaan noudattaa tilikaudesta 2017 alkaen. 3. uudistettu painos

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1883
ISBN 978-952-293-551-9
Vuosi 2017
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkirjanpito, kunnalliset liikelaitokset, kunnat, kuntayhtymät, ohjeet, rahoituslaskelmat, taseet, tilinpäätös, tuloslaskelmat

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 298 kB