Jalonen Harri, Lehti Mira, Tonteri Anna, Koskelo Minna, Nousiainen Anu K., Jäppinen Tuula

Signaaleista tulevaisuustarinoihin

Signaaleista tulevaisuustarinoihinEnnakoinnin lyhyt käsikirja.

Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tulevaisuus sisältää yllätyksiä, mutta myös niihin voi valmistautua.

Ennakoinnin lyhyessä käsikirjassa esitellään ajattelu- ja toimintatapoja, joita soveltamalla kuka tahansa voi valmistautua tulevaisuuden kohtaamiseen. Käsittelemme tulevaisuuteen liittyviä tiedollisia haasteita ja niiden kohtaamisen tapoja. Käsikirjamme ydin rakentuu ennakointiprosessille, joka jakautuu kolmeen vaiheeseen ’Sensing’ (luotaaminen), ’Sensemaking’ (merkityksellistäminen) ja ’Seizing’ (haltuunotto).

Ennakoinnin lyhyen käsikirjan tavoitteena ei ole tarjota kaiken kattavaa yhteenvetoa erilaisista ennakointimenetelmistä, sillä kuvaamme ennakointiajattelun soveltamista sosiaalisen investoinnin kontekstissa. Käsikirja on osa Horizon 2020-ohjelmasta rahoitettua InnoSI-hanketta.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1890
ISBN 978-952-293-550-2
Vuosi 2017
Kustantaja Suomen Kuntaliitto

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1730 kB