Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommunerBokföringsnämndens kommunsektion har reviderat sin allmänna anvisning om behandling av kommunala affärsverk i bokföringen.

Anvisningen heter nu Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner. Texten har ändrats bland annat på grund av ändringarna i kommunallagen (410/2015) och bokföringslagen (1620/2015). Anvisningar om särredovisning har lagts till, liksom också bokslutskalkyler. Anvisningen ersätter den tidigare anvisningen om affärsverk från år 2013. Den reviderade allmänna anvisningen kan tillämpas från och med räkenskapsperioden 2017.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1904
ISBN 978-952-293-587-8
Vuosi 2017
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatkirjanpito, kunnalliset liikelaitokset, kunnan toimialat, kunnat, kuntayhtymät, liikelaitokset, liiketoiminta, ohjeet, rahoituslaskelmat, tilinpäätös, tuloslaskelmat, julkiset liikelaitokset

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 330 kB