Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommunerTill denna allmänna anvisning har det gjorts ändringar till laghänvisningar samt övriga mindre granskningar.

Den allmänna anvisningen ersätter den motsvarande anvisningen som utgavs år 2006. Den granskade anvisningen tas i bruk från och med räkenskapsperioden 2018.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1927
ISBN 978-952-293-603-5
Vuosi 2018
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatkunnat, kuntayhtymät, ohjeet, rahoituslaskelmat, rahavirrat

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 187 kB