Kittilä, Kurikka, Männistö, Pajula, Pekkanen & Uusitalo

Organisationer som samarbetspartner till landskap

Organisationer som samarbetspartner till landskapModeller för uppbyggande av ett organisationsvänligt landskap.
Föreliggande guide bygger på de av regeringens propositioner och riktlinjer som är kända. Den är avsedd att användas som verktyg vid beredningen av landskapsreformen och den uppdateras enligt behov efter att regeringens propositioner gällande landskaps- och vårdreformen har behandlats i riksdagen.

Guiden har färdigställts av Finlands Kommunförbund och delegationen för medborgarsamhällspolitik.

Järjestöt maakunnan kumppanina

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1938
ISBN 978-952-293-609-7
Vuosi 2018
Kustantaja Finlands Kommunförbund

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1112 kB