Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommunerFöljande justeringar har gjorts i denna allmänna anvisning:
- Familjeledighetsersättningar bokförs som minskning av personalutgifter.
- Ordalydelsen i den punkt som gäller material, förnödenheter och varor har ändrats så att den motsvarar den uppdaterade JHS-anvisningen om kontoplan för kommuner och samkommuner.
- Ett eventuellt negativt skatteredovisningsbelopp för december bokförs som minskning av skatteinkomster för räkenskapsperioden i fråga och som resultatreglering.

Den uppdaterade anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen från 2016. Den nya anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2018.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1967
ISBN 978-952-293-633-2
Vuosi 2018
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatkirjanpito, kunnat, kuntayhtymät, ohjeet, poistot, tuloslaskelmat, valtionosuudet, verotulot, varaukset, rahastot

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 280 kB