Linna, Silander, Hörhammer, Koivuranta, Mikkola T., Virta & Mikkola H.

Iäkkäiden muistisairaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannukset

Iäkkäiden muistisairaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kustannuksetIkääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu nro 11.

Muistisairaudet ovat ikääntyvän väestön tärkein toimintakykyä heikentävä ja avun- ja palvelujen tarvetta lisäävä sairausryhmä. Ne ovat yleisin syy joutua ympärivuorokautiseen hoitoon. Tutkimuksessa vertaillaan 75 vuotta täyttäneiden muistisairaiden palveluiden kustannuksia suurissa kaupungeissa ja kuvataan siirtymisiä hoitotasolta toiselle. Tutkimus osoittaa suuria kunnittaisia eroja muistisairaiden siirtymissä ja kustannuksissa.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1978
ISBN 978-952-293-640-0
ISSN 2342-3757
Vuosi 2019
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatikääntyneet, kotihoito, kustannukset, toimintakyky, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, laitoshoito, vanhuspalvelut, vanhukset, hoitokustannukset, muistisairaudet, avuntarve

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 803 kB