Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommunerAnvisningar har lagts till i den allmänna anvisningen främst om presentation och redovisning av hyresansvar. Dessutom har preciseringar gjorts i bland annat i fråga om ränteswapavtal, avsättningar, ägande i andra sammanslutningar och en ny modell har utfärdats för redovisning av över- och underskottsposter som beaktar resultatbehandlingsposterna i enlighet med kommunsektionens utlåtande 118.

Den uppdaterade anvisningen ersätter den tidigare allmänna anvisningen från 2016. Den uppdaterade allmänna anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2019.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 2016
ISBN 978-952-293-668-4
Vuosi 2019
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatkirjanpito, kunnat, kuntayhtymät, ohjeet, taseet, tilinpäätös, tuloslaskelmat, ympäristötilinpito

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 392 kB