Pimiä Nina

Maaseudun infraisännöinti

Maaseudun infraisännöinti- kehittämistarpeet, edellytykset ja toimenpide-ehdotukset.
Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa tie-, ojitus- ja vesihuoltoisännöinnin tarvetta, palvelutarjontaa ja kehittämismahdollisuuksia sekä näiden isännöintipalveluiden koulutuksen kehittämistarvetta ja sisältöjä.

Selvityksen painopisteenä olivat vesiosuuskunnat, mutta tarkasteluun otettiin melko laajasti myös yksityisteiden isännöinti ja suppeasti ojitusisännöintikoulutus. Selvitys tehtiin Suomen Kuntaliiton hallinnoiman Maaseudun INFRA -verkoston tilauksesta.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 2018
ISBN 978-952-293-664-6
Vuosi 2019
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkustannukset, ostopalvelut, vesihuolto, infrastruktuurit, palvelut, maaseutu, vesiosuuskunnat, tienpito, palveluntuottajat, tiekunnat, osuuskunnat

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 760 kB