Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisestaYleisohjeessa on esitetty tilinpäätöksen lakisääteinen sisältö ja se korvaa vuonna 2017 annetun kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstä tilikaudesta 2019 alkaen.
Tähän yleisohjeeseen on tehty mm. seuraavat tarkistukset:
- Kunnan tilinpäätös voidaan allekirjoittaa ja säilyttää myös sähköisesti
- Tilinpäätöksessä esitetään uusina tunnuslukuina: Laskennallinen lainanhoitokate, Lainat ja vuokravastuut 31.12. sekä Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas, samalla on poistettu tunnusluku Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %
- Tilinpäätöslaskelmien ja tunnuslukujen oikea ja riittävä kuva saattaa edellyttää taustojen esittämistä myös aikaisemmilta tilikausilta
- Selontekoon kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä lisätty uusi alakappale: Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 2019
ISBN 978-952-293-669-1
Vuosi 2019
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, ohjeet, tilinpäätös, kuntakonsernit, toimintakertomukset, kuntatalous

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1079 kB