Laine Ritva, Hurmeranta Ulla, Tanskanen Marketta, Heikkinen Paula

Kaavoitus kunnissa. Kuntaliiton kysely 2010.

Kaavoitus kunnissa. Kuntaliiton kysely 2010.Kuntaliitto toteutti vuoden 2010 alussa kyselyn, joka oli osoitettu kuntien kaavoituksesta vastaaville.

Kuntaliitto on maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon jälkeen selvittänyt kuntakentän näkemyksiä lain toimivuudesta useilla kyselyillä vuosina 2001 ja 2002 sekä 2004 ja 2005. Tehtyjen kyselyiden tulosten pohjalta on hahmottunut hyvä kuva siitä, miten lain soveltaminen kunnissa sujuu ja mitä ongelmia esiintyy. Käsillä olevalla kyselyllä on haluttu saada erityisesti tietoa siitä, miten aiemmissa kyselyissä keskeisiksi nousseet asiat ovat kunnissa kehittyneet. Näitä ovat mm. viranomaisyhteistyön toimivuus, kuntien kaavoituksen hallittavuus ja resurssien riittävyys.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1369
ISBN 978-952-213-666-4
Vuosi 2010
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkaavoitus, maankäyttö- ja rakennuslaki

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 631 kB