Juntti Seppo (toim.)

Kuntien peruspalvelujen arviointihanke. Loppuraportti. Praksis 10

Kuntien peruspalvelujen arviointihanke. Loppuraportti. Praksis 10Kuntien peruspalvelujen arviointihankkeen tavoitteena oli vahvistaa peruspalvelujen kokonaistoimivuutta arvioinnin avulla. Hankkeen tehtävänä oli löytää yhdessä arviointiosapuolten kanssa keskeisiä peruspalvelujen saatavuutta, laatua ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita.

Hankkeessa mallinnettiin kuuden projektikunnan peruspalvelujen arviointijärjestelmää. Yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön kanssa etsittiin keskeisiä peruspalvelujen tilaa kuvaavia mittareita kansallista arviointia varten. Kuntien peruspalvelujen arviointihankkeen loppuraportissa esitettyjen toimenpiteiden, mittareiden ja prosessien tärkein tehtävä on eheyttää arviointityötä siten, että peruspalveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja samalla lisätään arviointitulosten vaikutusta resurssiohjaukseen. Hankkeen toivotaan palvelevan peruspalvelujen arviointisuunnitelman kehittämistyötä.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1058
ISBN 951-755-862-7
ISSN 1458-3275
Vuosi 2004
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatarviointi, kunnalliset palvelut, peruspalvelut

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1142 kB