Ahonen Jaana

Ydinkunta-palvelukunta-malli palveluiden seudullisena tuotantotapana. Mallin sovellus Oulun seudulla Acta nro 154

Ydinkunta-palvelukunta-malli palveluiden seudullisena tuotantotapana. Mallin sovellus Oulun seudulla Acta nro 154Tutkimus käsittelee Oulun kaupungin kehittämän ydinkunta-palvelukunta-mallin seudullistamisen mahdollisuuksia.

Tutkimuksessa selvitetään seudullisen ydinkunta-palvelukunta-mallin soveltamisen edellytykset ja esteet, mallin avulla tavoiteltavat hyödyt sekä arvioidaan mallin käyttökelpoisuutta seudullisena palvelujen tuotantotapana.
Mukana on Oulun seudun kymmenen kuntaa sekä Oulun kaupungin ydinkunta-palvelukunta-mallin kärkipilotit: tekninen keskus ja sosiaali- ja terveystoimesta lasten päivähoito kymmenen kokeilupäiväkodin osalta. Tutkimuksessa käytetään tapaustutkimusta ja tilastoaineistoa, jolloin tutkittavaa ilmiötä lähestytään monimenetelmällisesti.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1067
ISBN 951-755-884-8
Vuosi 2003
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkilpailuttaminen, kunnalliset palvelut, seutuyhteistyö

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 2787 kB