Martikainen Juha-Pekka, Meklin Pentti

Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153

Kuntakonserni johtamisjärjestelmänä. Käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Acta nro 153Tutkimuksen avulla on pyritty löytämään hyviä konsernijohtamisen käytäntöjä sekä nostamaan esille ongelmia ja havaittuja konsernijohtamisen kehittämistarpeita.

Tutkimus suoritettiin viidessä erikokoisessa kunnassa.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1131
ISBN 952-213-069-9
Vuosi 2005
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatjohtaminen, omistajapolitiikka, yhtiöittäminen

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1531 kB