Sari Pikkala

Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä. Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II. Kuntademokratian toimintatavat

Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä. Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II. Kuntademokratian toimintatavatKuntademokratian toimintatavat -työkalu on syntynyt osana Kuntien demokratiatilinpäätös -hanketta, joka on Kuntaliiton ja 12 pilottikunnan yhteinen vuoteen 2008 jatkuva kehittämishanke.

Lainsäädäntömme edellyttää, että kunnat huolehtivat kuntalaisten tiedonsaannista ja osallistumismahdollisuuksista. Tärkeimmät tiedottamista ja kuntalaisten suoraa osallistumista koskevat velvoitteet löytyvät perustuslain ohella kuntalaista sekä maankäyttö- ja rakennuslaista, mutta myös toimialoja koskevassa lainsäädännössä on tiedottamista ja osallistumista koskevia säännöksiä.
"Kuntademokratian toimintatavat" - raportissa selvitetään, millaisia kuntalaisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia lisääviä toimia kunnassa sovelletaan. Keskiössä on kuntalaisten tiedonsaanti ja osallistumismahdollisuudet kunnallisvaalien välillä.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1177
ISBN 952-213-153-9
Vuosi 2006
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatdemokratia, vaalit, vaikuttaminen

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 361 kB