Suomen Kuntaliitto

Katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpitosuunnitelman ohje

Katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpitosuunnitelman ohjeTavoitteena on kehittää katujen ylläpitoa suunnitelmallisemmaksi toiminnaksi osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Tämä voi tapahtua ylläpitosuunnitelman laatimisella ja sen käsittelyllä kunnan päättävissä elimissä.

Ylläpito on kehittynyt taloudellisesti merkittäväksi tehtäväksi kuntien liikennejärjestelmän kehittämisessä ja väyläomaisuuden hallinnassa. Uudet ylläpidon hankintamenetelmät lisäävät suunnitelmallisuuden tarvetta edelleen.
Ylläpitosuunnitelma kuvaa katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpidon vastuut ja miten kunta näitä palveluja tarjoamalla toteuttaa liikennepolitiikkaansa. Suunnitelma osoittaa tarjotun palvelutason eri liikkujaryhmille ja kuljetuksille. Suunnitelman avulla ylläpito sopeutetaan annettuihin määrärahakehyksiin. Toisaalta sen avulla voidaan osoittaa vaaditun palvelutason kustannusvaikutukset. Ylläpitosuunnitelma muuttaa nykyistä toimintaa systemaattisemmaksi, näkyvämmäksi sekä syy- ja seuraussuhteiltaan kaikille ymmärrettävämmäksi.
Ohje on tarkoitettu apuvälineeksi kunnan oman katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpitosuunnitelman laatimiseen

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1258
ISBN 978-952-213-354-0
Vuosi 2008
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkevyen liikenteen väylät, liikenneväylät

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1641 kB