Korhonen Anne

Yksityisyys ja henkilötietojen suoja kunnallisessa virantäytössä. Acta nro 213

Yksityisyys ja henkilötietojen suoja kunnallisessa virantäytössä. Acta nro 213Tutkimuksessa tarkastellaan voimassa olevan oikeuden näkökulmasta yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa kunnallisessa virantäytössä.

Tarkasteltavana ovat sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät työnantajan oikeudet ja velvollisuudet että henkilötietojen suojaan liittyvät viranhakijan oikeudet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä viranhakijaa koskevia tietoja työnantaja saa kerätä, mistä tietoja saa hankkia ja miten tietoja pitää käsitellä. Aihetta tarkastellaan virantäyttömenettelyn eri vaiheiden mukaisesti viranhakuilmoituksen julkaisemisesta virkasuhteeseen ottamiseen ja päätöksen tiedoksiantoon saakka.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1473
ISBN 978-952-213-884-2
Vuosi 2009
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanathenkilötiedot, tietosuoja, viranhaltijat

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 399 kB