Harmaakorpi Vesa, Melkas Helinä (toim.)

Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa. Acta nro 200

Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa. Acta nro 200Organisaatioiden innovaatiokäytännöt ja suomalainen innovaatiopolitiikka ovat murroksen edessä.

Elinkeinopolitiikkaa on kehitetty klusteriteorioihin pohjautuen. Innovaatiopolitiikka on käsitetty yhteneväksi tiede- ja teknologiapolitiikan kanssa. Viime aikoina ovat nousseet keskusteluun muutkin lähestymistavat, joihin ovat johtaneet erityisesti innovaatioprosessien käytäntölähtöinen ja avoin luonne.
Monitoimijaiset innovaatioprosessit tuotteiden, palvelujen ja toiminnan kehittämiseksi vaativat uutta alueellisen, verkosto-, organisaatio-, työyhteisö- ja yksilötason tarkastelua, jota tässä kirjassa on toteutettu innovaatiojärjestelmien teorioihin pohjautuen. Kirja tuo pohdintoihin moniarvoisia näkökulmia ammentaen tutkimustuloksista ja vahvasta käytännöllisen kehittämisen kokemuspohjasta.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1476
ISBN 978-952-213-887-3
Vuosi 2008
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatelinkeinopolitiikka, innovaatiot

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1106 kB