Kolehmainen Sanna

Tuotteistus ja kustannuslaskenta tilaaja-tuottajamallissa. Tuotekohtaisten kustannuslaskentamallien kehittäminen Tampereen kaupungin tuotantoyksikölle. Acta nro 190

Tuotteistus ja kustannuslaskenta tilaaja-tuottajamallissa. Tuotekohtaisten kustannuslaskentamallien kehittäminen Tampereen kaupungin tuotantoyksikölle. Acta nro 190Tämän tutkimuksen tavoitteina on kehittää tuotekohtaiset kustannuslaskentamallit Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantoyksiköille ja arvioida tuotantoyksikön tuotteiden vaikuttavuutta ja kehitettävä kustannuslaskentamalleja tutkimuksessa asetettavien kriteerien pohjalta.
Esimerkinomaiset laskentamallit ovat sovellettavissa myös muissa kunnissa.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1477
ISBN 978-952-213-888-0
Vuosi 2007
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkustannuslaskenta, tilaaja-tuottajamallit

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 470 kB