Malinen, Anttiroiko, Haahtela ja Siitonen (toim.)

Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Acta nro 240

Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Acta nro 240Miten perusrakennepalvelut rahoitetaan, mitä kunnan kannattaa itse omistaa, miten operointi toteutetaan? Mikä merkitys on seudullisella yhteistyöllä samoin kuin yhteistyöllä yksityisen sektorin kanssa? Kysymyksiä on paljon ja tässä kirjassa Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijat pyrkivät vastaamaan näihin kysymyksiin. Kirja antaa samalla tuoreita näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistumiseen ja tulevaisuuden haasteisiin sekä monipuolisen kuvan infra-alan tämän päivän innovaatiokeskustelusta ja sen erityispiirteistä.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1489
ISBN 978-952-213-916-0
Vuosi 2012
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatalueellinen yhteistyö, elinkaarimallit, innovaatiot, johtaminen, julkiset hankinnat, kunnat, tuotteistus, ulkoistaminen, vesihuolto, yhteistyö, yksityistäminen, tekninen toimi, infrastruktuurit, innovaatiotoiminta, omistajuus, kumppanuus, kunnallistekniikka

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 2958 kB