Suomen Kuntaliitto

Uudistuvat lähipalvelut - kuntalaisen Paras

Uudistuvat lähipalvelut - kuntalaisen ParasKunnat turvaavat asukkailleen tärkeät lähipalvelut parhaiten uudistamalla palveluiden tarjonta- ja tuotantotapoja.

Palveluiden saavutettavuus voi uudistusten myötä jopa parantua, vaikka niiden järjestämisvastuu siirtyy kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä osittain suuremmille kunnille ja kuntayhtymille. Kuntalaisen kannalta olennaista on, mistä palvelut saa - ei se, kuinka ne on järjestetty tai tuotettu. Kuntalaisten palveluketju toimii, kun kunta tai kuntayhtymä huolehtii siitä, että lähipalvelut tarjotaan lähellä kuntalaisia. Kirjasto on kuntalaiselle lähipalvelu, kun kirjasto sijaitsee omassa kunnassa tai kirjastoauto vierailee omassa kyläkeskuksessa. Kirjastotoimen hallinto voi sen sijaan olla järjestetty kuntien kesken yhteistyössä seudullisesti tai maakunnallisesti. Opas nostaa esille toimivaksi osoittautuneita lähipalveluiden uudistamistapoja ja kuntaesimerkkejä. Kunnat voivat uudistaa lähipalveluita kehittämällä uudenlaisia perinteiset hallintorajat ylittäviä palvelukonsepteja, tarjoamalla palveluita kumppanuudessa esimerkiksi seurakuntien, yhdistysten ja muiden palveluntuottajien kanssa, ostamalla palveluita yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä, hyödyntämällä uutta teknologiaa tai yhteispalvelukonseptia sekä vahvistamalla henkilöstön osaamista ja uudistamalla työnjakoa.

Kieliversiot

Närservicen förnyas. Strukturreform för kommuninvånarnas bästa

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1290
ISBN 978-952-213-459-2
Vuosi 2009
Kustantaja Suomen Kuntaliitto

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1225 kB