Finlands Kommunförbund

Nationalspråksstrategin - Praktiska verktyg för kommuner och samkommuner

Nationalspråksstrategin - Praktiska verktyg för kommuner och samkommunerAvsikten med verktygen i nationalspråksstrategin är att hjälpa kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och arbetstagare att tillämpa språklagstiftningen i sitt arbete så att de grundläggande fri- och rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga tillgodoses. Genom verktygen konkretiseras tillämpningen av språklagen i olika förvaltningsuppgifter.

Kieliversiot

Kansalliskielistrategian käytännön työvälineet kunnille ja kuntayhtymille

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1618
ISBN 978-952-293-202-0
Vuosi 2014
Kustantaja Finlands Kommunförbund

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 865 kB