Pekola-Sjöblom Marianne

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 1/2016

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 1/2016Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista erilaisten suorien osallistumistapojen sekä yhdistysosallistumisen näkökulmista. Lisäksi kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä osallistumisen vaikuttavuudesta pyrittäessä vaikuttamaan kunnan päätöksentekoon. Tutkimus perustuu osana ARTTU2-ohjelmaa keväällä 2015 tehtyyn kuntalaiskyselyyn, johon vastasi noin 12 500 täysi-ikäistä kansalaista kaikkiaan 42 kunnassa.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1753
ISSN 2342-9682
Vuosi 2016
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatdemokratia, kansanäänestykset, kunnanjohtajat, osallistuminen, vaalit, vaikuttaminen, vaikuttavuus, kuntalaiset, suora demokratia, kuntavaalit, talkoot, aktiivisuus, järjestötoiminta

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 297 kB