Finlands Kommunförbund

Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperioden

Från kommun till landskap - åtgärder under övergångsperiodenVård- och landskapsreformen framskrider. Den 2 mars 2017 gav regeringen en proposition till riksdagen med förslag till bland annat en landskapslag, en lag om ordnandet av social- och hälsovården, en införandelag och en lag om ordnande av räddningsväsendet.

Den här publikationen bygger på regeringens proposition och lagutkast. Avsikten är att ge en samlad bild av sådant som kommunerna kan beakta redan nu och som det är motiverat att förbereda sig för redan under övergångsperioden.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1825
Vuosi 2017
Kustantaja Finlands Kommunförbund

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 942 kB