Sallinen Sini, Majoinen Kaija ja Seppälä Jari (toim.)

Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!

Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!Toimiva kunta on kunnan luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja alan opiskelijoiden perusteos. Kirja soveltuu sekä kunnan perustietojen opiskeluun että ajankohtaisen kunta-alan tilanteen päivittämiseen.

Kirja sisältää kattavan yleiskuvan kunnan hallinnosta, päätöksenteosta, johtamisesta, tehtävistä ja niiden hoitamisesta, kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista, taloudesta ja sen ohjauksesta sekä tiedonhallinnasta ja viestinnästä. Lisäksi kirjassa tarkastellaan kunnallista itsehallintoa ja kuntien merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirjassa on myös listattu kuntia koskeva keskeisin lainsäädäntö.

Julkaisun tiedot

Hinta 35.00 €
Tilausnumero 509493
ISBN 978-952-293-527-4
Vuosi 2017
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatitsehallinto, johtaminen, kunnallistalous, kunnat, osallistuminen, viestintä, kunnallishallinto, päätöksenteko, kuntalaiset, tiedotus, hyvinvointipalvelut, oppikirjat