Hoppu-Mäenpää Leena

Sopimusten siirto sote- ja maakuntauudistuksessa

Sopimusten siirto sote- ja maakuntauudistuksessaOppaan tarkoituksena on auttaa kuntia, kuntayhtymiä ja maakuntia sopimusten selvittämisessä ja siirrossa. Oppaassa on kuvattu tiivistetysti sopimusprosessin kulku ja tuotu esiin siihen liittyviä pääkohtia. Painopiste on kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvissä sopimuksissa.

Maksuton opas on laadittu hallituksen esityksen ja lakiluonnosten perusteella toukokuussa 2017. Mikäli lopulliseen lakiin tulee oppaassa mainitusta poikkeavia säännöksiä, julkaisua päivitetään.

Nyt julkaistu opas on ensimmäinen osa sopimusoppaiden sarjaa. Myöhemmin julkaistavassa toisessa osassa käsitellään sopimuksiin liittyviä hankintajuridisia kysymyksiä.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1835
Vuosi 2017
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkunnat, kuntayhtymät, maakunnat, vastuu, omaisuus, sopimukset, oppaat, sote-uudistus, maakuntauudistus

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 479 kB